Samenwerking met Permission Machine

Sinds kort werkt BeeldigBeeld samen met Permission Machine voor het opvolgen van inbreuken op auteursrecht. Bent u van mening dat u hun schrijven abusievelijk heeft ontvangen? Mail ons dan op licentie@beeldigbeeld.nl graag onder vermelding van het referentienummer, tezamen met uw naam, bedrijfsnaam en contactinformatie.

Onderstaand een overzicht van veel voorkomende vragen (FAQ) en reacties:

Wie zijn StockFood, PhotoCuisine, living4media en seasons.agency?

StockFood is wereldwijd het leidende én toonaangevende multimedia agentschap gespecialiseerd in beeld op het gebied van eten en drinken. Living4media is hiervan het equivalent op het gebied van interieurs en lifestyle en seasons.agency op het gebied van beauty en travel. Living4media en seasons.agency zijn dochterondernemingen van StockFood GmbH. StockFood en PhotoCuisine zijn een samenwerking aangegaan, waarbij StockFood de leidende partij is. StockFood is lid van BAPLA (British Association of Picture Libraries and Agencies), CEPIC (Coördinatie van de Europese Picture Agencies Press Stock Erfgoed), PACA (Foto Archief Raad van Amerika), IACP (International Association of Culinary Professionals), NGA (National Kruideniers Association) en ASPP (American Society of Picture Professionals).

Wie is BeeldigBeeld?

BeeldigBeeld is de exclusieve vertegenwoordiger van StockFood, PhotoCuisine, living4media en seasons.agency in Nederland. BeeldigBeeld is exclusief gemachtigd om op te treden tegen ongeoorloofd beeldgebruik in Nederland. Permission Machine bvba is voor ons gerechtigd om licenties te verlenen voor voorbij gebruik en daaraan gekoppeld toekomstig gebruik. Wij verzoeken u de communicatie hieromtrent direct af te handelen met Permission Machine bvba. Alle contracten zijn vertrouwelijk van aard, maar beschikbaar voor een rechtbank ter inzage mocht de zaak escaleren.

Hoe is de hoogte van het bedrag vastgesteld?

Het is belangrijk dat onze fotografen hetzelfde bedrag verdienen dat ze zouden hebben ontvangen als u voor het beeld en rechtsgeldige licentie zou hebben afgenomen. Daarnaast hebben zij recht op een vergoeding voor ongeoorloofd beeldgebruik en schending van de persoonlijkheidsrechten. Opsporings- en juridische kosten zijn ter vergoeding van de tijd en werkzaamheden om de inbreuk vast te stellen. Deze kosten kunnen niet in mindering worden gebracht of worden verdisconteerd.

Iemand anders heeft mijn website gebouwd en/of gevuld met beeldmateriaal.

Wij begrijpen dat uw bedrijf ervoor kan hebben gekozen om het design en het ontwikkelen van de website uit te laten voeren door een webdesigner, werknemer of stagiair. Als u echter geen licenties voor het gebruik van beelden heeft, is dat een inbreuk op auteursrecht. Uw bedrijf (de eindgebruiker) is uiteindelijk aansprakelijk voor elke inbreuk, ook als die door een derde partij, werknemer of stagiair online is gepubliceerd. Wij adviseren u/uw bedrijf om contact op te nemen met de derde partij, werknemer of stagiair om te zien of er rechtsgeldige licenties voor dit specifieke gebruik van de afbeelding(en) in kwestie in hun/uw bezit zijn. Gelieve een factuurnummer of ordernummer aan ons te mailen zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen onderzoeken.

Ik ben bereid de licentievergoeding te betalen, maar niet de bijkomende kosten.

Wanneer een beeld wordt gebruikt zonder licentie en/of creditvermelding, ontneemt het de maker het recht zijn vergoeding, op erkenning en compensatie voor het werk. Bovendien verliest het werk daarmee waarde en exclusiviteit. De kosten die gemoeid zijn met het opsporen van de inbreuk en handhaven van het recht, zijn het directe gevolg van de inbreuk. Als u vooraf een licentie zou hebben afgenomen, zouden wij deze kosten niet hebben hoeven maken. Het voorkomt bovendien dat wij verdere kosten moeten maken, die wij in het geval van een gerechtelijke procedure, op u zullen verhalen. Heeft u het beeld (direct) verwijderd van uw website(s) en server(s), dan waarderen wij dat. Echter, verwijdering van het beeld in kwestie zorgt er alleen voor dat de schade niet nog hoger oploopt. De licentievergoeding en bijkomende kosten zijn ter vergoeding van de tot nu toe geleden schade. Alleen door akkoord te gaan met ons schikkingsvoorstel, kunnen ook wij deze zaak als gesloten beschouwen. Dit om ervoor te zorgen dat verdere juridische stappen (en de daarbij behorende kosten) niet nodig zullen zijn.

Wij hebben gekozen voor Royalty Free beelden om licentieproblemen te voorkomen.

Royalty-Free (RF) betekent dat er geen verdere royalty’s verschuldigd zijn nadat een eenmalige vergoeding is betaald. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de grootte van het beeldbestand. Het betekent niet dat u geen licentie nodig heeft of dat de licentie gratis is. Een licentie wordt altijd toegekend aan een specifiek bedrijf of persoon en mag niet met anderen gedeeld worden. Het materiaal in kwestie is alleen beschikbaar onder een Rights Managed (RM) licentie. Als exclusieve licentiegever houden we een overzicht bij van alle geleverde licenties en zo beheren we het gebruik van (toekomstige) licenties zonder het schenden van ander reeds overeengekomen gebruik en verstrekte licenties.

We wisten niet dat er copyright op dit beeld rust.

Er rust auteursrecht op een beeld vanaf het moment van maken. Er is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbende om het beeld te mogen gebruiken. Veel auteursrechthebbenden laten hun rechten beheren door anderen, zoals door StockFood, PhotoCuisine, living4media, seasons.agency en BeeldigBeeld. Het auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de maker van het werk en komt dan in het publieke domein. Of het werk wordt gemarkeerd (door bijvoorbeeld watermerk of ©) heeft geen invloed op het niveau van bescherming van het werk.

We wisten niet dat deze beelden werden vertegenwoordigd en dat er een licentie voor nodig was.

Ondanks het feit dat uw bedrijf dit misschien niet geweten heeft, is dit geen geldig excuus van uw bedrijf, noch ontslaat het u van de verplichting om aan de vraag om de claim van schending van het auteursrecht te betalen. Als uw bedrijf geen licentie heeft voor het beeld, heeft u voordeel gehad van het gebruik van het beeld op de website van uw bedrijf zonder toestemming. Aangezien het ongeoorloofd gebruik al heeft plaatsgevonden, is betaling van de licentievergoeding noodzakelijk.

Wat gebeurt er als we het voorstel niet betalen?

Na afloop van de genoemde betalingstermijn in het schikkingsvoorstel is deze niet langer geldig en is correspondentie met Permission Machine bvba hierover niet langer mogelijk. Wij zullen de zaak dan uit handen geven aan een advocaat. Wij houden ons alle rechten voor en zullen in een dergelijk geval tevens de gemaakte en de te maken (proces)kosten op u verhalen. U kunt dan rekenen op een bedrag van € 400 dat kan oplopen tot vele honderden euro’s. Afhankelijk van de tijd die de advocaat in de zaak moet steken. Mocht de zaak voor de rechter komen, zijn de proceskosten zelfs enkele duizenden euro’s.

Waar kan ik meer informatie vinden over schending van auteursrecht?

Als u meer informatie wilt over auteursrecht en de schending van auteursrecht, dan kunt u onderstaande websites bezoeken. Deze geven meer informatie over licenties en schending van auteursrecht.

www.auteursrecht.nl

Uitzending de Rijdende rechter – Permission Machine

www.charlotteslaw.nl

UItgelichte artikelen © Charlotte’s Law:

Geen auteursrecht zonder watermerk?!

Auteursrecht smoesjes

Wilt u professioneel advies inwinnen, dan raden wij u aan om contact op te nemen met advocaten/juristen die bekend zijn met auteursrecht.