Food & Lifestyle | Feature Service

Wist je dat van BeeldigBeeld ook Features levert?

In de collecties StockFood en living4media kan je Features, complete producties van beeld & tekst, vinden met gevarieerde onderwerpen, zoals;

Do it yourself 
Interieur & Architectuur
Tuinen Decoratie & Handwerk

Wil je meer info? of heb je interesse in een Feature?
Neem dan contact met ons op.
klik hier voor meer Features op Living4Media
Op StockFood staan meer dan 1000 features voor je klaar met uiteenlopende thema’s; zoals feestdagen, seizoenen, kleuren & kookinstructies, Van Breakfast Beauties tot In the Limelight..van Detox Recipes tot Hybrid Desserts !

Bij alle verhalen kan een kant-en-klaar artikel worden aangeleverd en een of meerdere recepten. Zo ook bij deze…

Features op StockFood

Licenties en inbreuken

Je kan er vanuit gaan dat op alle beelden die je op internet vindt auteursrecht rust. Verstandig is natuurlijk om vooraf uit te zoeken of je een beeld mag gebruiken. De twee meest voorkomende reacties zijn: ja natuurlijk, mits je een licentievergoeding betaalt – of – ja, wil je dan mijn naam vermelden bij de foto?

Aangezien wij een beeldbank hebben en stockfoto’s van fotografen wereldwijd vertegenwoordigen, zal je met ons een licentievergoeding moeten regelen. We spreken samen af hoe je het beeld gaat gebruiken, hoe lang, waar, wanneer, etc. Of je kiest voor een Royalty Free beeld. Dan bepaalt de grootte van het beeld (bijv 1mb of 10mb) de prijs. Vervolgens mag jij het beeld zo vaak gebruiken als je wilt, maar niet doorverkopen aan derden.

Naast deze dagelijkse adviezen treden wij ook op tegen inbreukmakers. Dit zijn mensen die via bijvoorbeeld Google Images een beeld gevonden hebben en deze vervolgens plaatsen op hun website. Wij vinden namelijk dat de fotograaf recht heeft op een vergoeding als een beeld van hem/haar wordt gebruikt en daarom schrijven wij deze inbreukmakers aan.

Hieronder lees je de 10 meest voorkomende reacties en ons antwoord daarop.

Wie is StockFood?

StockFood is wereldwijd het leidende én toonaangevende multimedia agentschap gespecialiseerd in beeld op het gebied van eten en drinken.

StockFood is lid van BAPLA (British Association of Picture Libraries and Agencies), CEPIC (Coördinatie van de Europese Picture Agencies Press Stock Erfgoed), PACA (Foto Archief Raad van Amerika), IACP (International Association of Culinary Professionals), NGA (National Kruideniers Association) en ASPP (American Society of Picture Professionals).

Wie is BeeldigBeeld?

BeeldigBeeld is de exclusieve vertegenwoordiger van StockFood in Nederland.

StockFood heeft BeeldigBeeld exclusief gemachtigd om op te treden tegen ongeoorloofd beeldgebruik in Nederland. Alle contracten zijn vertrouwelijk van aard, maar beschikbaar voor een rechtbank ter inzage mocht de zaak escaleren.

Hoe is de hoogte van het bedrag vastgesteld?

Het is belangrijk dat onze fotografen hetzelfde bedrag verdienen dat ze zouden hebben ontvangen als u voor het beeld en rechtsgeldige licentie zou hebben afgenomen. De kosten voor het gebruik van beeld staan genoemd op de website van StockFood, waar ook het beeld te vinden is.

Opsporings- en juridische kosten zijn ter vergoeding van de tijd en werkzaamheden om de inbreuk vast te stellen. Deze kosten kunnen niet in mindering worden gebracht of worden verdisconteerd.

Iemand anders heeft mijn website gebouwd en/of gevuld met beeldmateriaal.

Wij begrijpen dat jouw bedrijf ervoor kan hebben gekozen om het design en het ontwikkelen van de website uit te laten voeren door een webdesigner, werknemer of stagiair. Als je echter geen licenties voor het gebruik van beelden van StockFood hebt, is dat een inbreuk op auteursrecht. Jouw bedrijf (de eindgebruiker) is uiteindelijk aansprakelijk voor elke inbreuk, ook als die door een derde partij, werknemer of stagiair online is gepubliceerd.

Wij adviseren jou/jouw bedrijf om contact op te nemen met de derde partij, werknemer of stagiair om te zien of er rechtsgeldige licenties van StockFood voor dit specifieke gebruik van de afbeelding(en) in kwestie in hun/uw bezit zijn. Gelieve een factuurnummer of ordernummer aan ons te mailen, zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen onderzoeken.

Ik ben bereid de licentievergoeding te betalen, maar niet de bijkomende kosten.

Wanneer een beeld wordt gebruikt zonder licentie en/of creditvermelding, ontneemt het de maker het recht zijn vergoeding, op erkenning en compensatie voor het werk. Bovendien verliest het werk daarmee waarde en exclusiviteit. De kosten die gemoeid zijn met het opsporen van de inbreuk en handhaven van het recht, zijn het directe gevolg van de inbreuk. Als je vooraf een licentie zou hebben afgenomen, zouden wij deze kosten niet hebben hoeven maken. Het voorkomt bovendien dat wij verdere kosten moeten maken, die wij in het geval van een gerechtelijke procedure, op jou zullen verhalen.

We hebben het beeld (direct) verwijderd en gaan ervan uit dat de deze zaak gesloten is.

Wij, StockFood en de fotograaf waarderen het dat het beeld (direct) verwijderd is van de website van uw bedrijf. Echter, verwijdering van het beeld in kwestie zorgt er alleen voor dat de schade niet nog hoger oploopt. De licentievergoeding en bijkomende kosten zijn ter vergoeding van de tot nu toe geleden schade. Alleen door akkoord te gaan met ons schikkingsvoorstel, kunnen ook wij deze zaak als gesloten beschouwen. Dit om ervoor te zorgen dat verdere juridische stappen (en de daarbij behorende kosten) niet nodig zullen zijn.

Wij hebben gekozen voor Royalty Free beelden om licentieproblemen te voorkomen.

Royalty-Free (RF) betekent dat er geen verdere royalty’s verschuldigd zijn nadat een eenmalige vergoeding is betaald. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de grootte van het beeldbestand. Het betekent niet dat je geen licentie nodig hebt of dat de licentie gratis is. Een licentie wordt altijd toegekend aan een specifiek bedrijf of persoon en mag niet met anderen gedeeld worden.

Het materiaal in kwestie is alleen beschikbaar onder een Rights Managed (RM) licentie en exclusief voor StockFood. Als exclusieve licentiegever houden we een overzicht bij van alle geleverde licenties en zo beheren we het gebruik van (toekomstige) licenties zonder het schenden van ander reeds overeengekomen gebruik en verstrekte licenties.

We wisten niet dat er copyright op dit beeld rust.

Er rust auteursrecht op een beeld vanaf het moment van maken. Er is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbende om het beeld te mogen gebruiken. Veel auteursrechthebbenden laten hun rechten beheren door anderen, zoals door StockFood en BeeldigBeeld.

Het auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de maker van het werk en komt dan in het publieke domein.

Of het werk wordt gemarkeerd (door bijvoorbeeld watermerk of ©) heeft geen invloed op het niveau van bescherming van het werk.

We wisten niet dat deze beelden werden vertegenwoordigd door StockFood en dat er een licentie voor nodig was.

Ondanks het feit dat jouw bedrijf dit misschien niet geweten heeft, is dit geen geldig excuus van jouw bedrijf, noch ontslaat het je van de verplichting om aan de vraag om StockFood’s claim van schending van het auteursrecht te betalen. Als jouw bedrijf geen licentie heeft voor het beeld, heb je voordeel gehad van het gebruik van het beeld op de website van uw bedrijf zonder toestemming van StockFood of zijn vertegenwoordigde fotografen. Aangezien het ongeoorloofd gebruik al heeft plaatsgevonden, is betaling van de licentievergoeding noodzakelijk.

Wat gebeurt er als we het schikkingsvoorstel niet betalen?

Na afloop van de genoemde betalingstermijn in het schikkingsvoorstel is deze niet langer geldig en is correspondentie met ons hierover niet langer mogelijk. Wij zullen de zaak dan uit handen geven aan onze juriste. Wij houden ons alle rechten voor en zullen in een dergelijk geval tevens de gemaakte en de te maken (proces)kosten op u verhalen.

Je kan dan rekenen op een bedrag van € 400 dat kan oplopen tot vele honderden euro’s. Afhankelijk van de tijd die de juriste in de zaak moet steken. Mocht de zaak voor de rechter komen, zijn de proceskosten zelfs enkele duizenden euro’s.

Tot slot geven we nog wat extra advies over waar meer informatie te vinden is over schending van auteursrecht.

Als je meer informatie wilt over auteursrecht en de schending van auteursrecht, dan kun je onderstaande websites bezoeken. Deze geven meer informatie over licenties en schending van auteursrecht:

Auteursrecht: http://www.auteursrecht.nl/

Zonder watermerk:   http://www.charlotteslaw.nl/2015/12/geen-auteursrecht-zonder-watermerk/

Auteursrechtsmoesjes: https://www.charlotteslaw.nl/?s=auteursrecht+smoesjes

Uitzending de Rijdende rechter – Permission Machine: http://www.npo.nl/de-rijdende-rechter/07-03-2017/KN_1688034

Vergoeding voor overnemen foto Joods Kindermonument: http://www.ie-forum.nl/?//Vergoeding+voor+overnemen+foto+Joods+Kindermonument////34526/

Herhaald auteursrechtinbreuk door gebruik foto’s: http://www.ie-forum.nl/index.php?//Herhaald+auteursrechtinbreuk+door+gebruik+foto%26%23039%3Bs////33041/

Vragen? 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze ons gerust!

Food | Meesterwerken uit de Zee


© BeeldigBeeld | Photocuisine / Barrett  | 60307987 | Nature morte de poissons et fruits de mer

Schilderijtjes en monsters

Zeeduivel, rode poon, oesters, coquilles, griet, heek en mosselen…
Wat de zee allemaal herbergt blijft heeft vele gezichten, aan de ene kant beeldigeschilderachtigheid en de andere keer een angstaanjagende aanblik.
Wij kunnen ze haast allemaal voor je vangen.

Er staan twee Beeldige Beeldcollecties voor je klaarstaan; op stockfood.nl en op Photocuisine.nl

Bekijk hier de Beeldige selectie op Photocuisine
Klik hier om de beeldselectie op Stockfood te bekijken