Algemene Voorwaarden 2017

Van de eenmanszaak Jet de Boer – BeeldigBeeld, kantoor houdende te 1525 PK Westknollendam aan de
Piet Kuiperlaan 11 en statutair gevestigd te Westknollendam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam op 15 mei 2017 onder nummer 68486448….Lees hier verder.

 

AlgemeneVoorwaarden2017